Skip to content

Digitale toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

TotalEnergies Nederland verbindt zich ertoe haar internet-, intranet- en extranet website en haar softwarepakketten toegankelijk te maken in overeenstemming met artikel 47 van wetboek nr. 2005-102 van 11 februari 2005. 

Voor dit doel implementeert TotalEnergies Nederland de volgende strategie en acties (deze zijn alléén beschikbaar in de engelse taal):

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://corporate.totalenergies.nl/

Nalevings status

 

https://corporate.totalenergies.nl/  voldoet gedeeltelijk aan de Algemene toegankelijkheidsrichtlijnen (RGAA), versie 4.1 vanwege de onderstaande non-conformiteiten en vrijstellingen.

Test resultaten

De website https://corporate.totalenergies.nl/  is ontworpen met behulp van de TotalEnergies Web Factory, waardoor TotalEnergies tal van websites vanuit dezelfde structuur kan maken. Alle componenten die vanuit deze Web Factory gepubliceerd worden zijn zichtbaar in een demonstratie website.

 

De Web Factory heeft uitgebreid toegankelijkheidswerk gedaan, wat betekent dat de structuur van alle websites die volgens de Web Factory zijn ontworpen van hetzelfde niveau toegankelijkheid zijn precies zoals in de demonstratie website.

Het is een onevenredige last om een RGAA-nalevingsaudit uit te voeren voor elk van de 194 (en er zullen er meer verschijnen) huidige TotalEnergies websites volgens de Web Factory procedure .

De door Atalan uitgevoerde compliance audit werd daarom uitgevoerd op de demonstratie website, de showcase website voor de Web Factory. Hieruit bleek dat:

 • Aan 76% van de criteria van de RGAA versie 4.1 wordt voldaan.

 

Opgemerkt moet worden dat de audit geen audit is van redactionele inhoud (artikelen, nieuws, evenementen, enz.). Om een goede toegankelijkheid van de redactionele content te garanderen heeft TotalEnergies de volgende acties ondernomen:

 • Verificatie van de redactionele update-interface het toegankelijk uploaden van inhoud en de integratie van toegankelijke invoerhulp mogelijk maakt.

 • Integratie van alle redactionele toegankelijkheidsregels in de bijdragegids die aan de redactie wordt verstrekt.

 • Workshops om het bewustzijn over redactionele toegankelijkheid te vergroten.

 • Er werden steekproefsgewijs audits uitgevoerd op de toegankelijkheid van redactionele inhoud van websites die ontworpen waren volgens de Web Factory. Waarschuwingen worden gericht aan websitebeheerders indien er niet-toegankelijke inhoud wordt geïdentificeerd.

Niet-toegankelijke inhoud

Details met betrekking tot non-conformiteiten

De volgende criteria werden tijdens de toegankelijkheidsaudit van de demonstratie website als niet-conform aangemerkt:

 • 1.2 Wordt elk decoratief afbeelding correct genegeerd door de technologische ondersteuning?
 • 2.1 Heeft elk online frame een frametitel?
 • 3.2 Is op elke webpagina het contrast tussen de kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond voldoende hoog (behalve in specifieke gevallen)?
 • 3.3 Zijn de kleuren die worden gebruikt in de interfacecomponenten of grafische elementen die informatie bevatten op elke webpagina voldoende contrasterend (behalve in specifieke gevallen)?
 • 7.1 Is elk script indien nodig compatibel met de hulp van de technologie?
 • 7.3 Is elk script bestuurbaar door het toetsenbord en door alle aanwijsapparaten (behalve in specifieke gevallen)?
 • 8.7 Wordt op elke webpagina elke taalwijziging in de broncode aangegeven (behalve in specifieke gevallen)?
 • 8.9 Op elke webpagina mogen tags niet alleen voor presentatiedoeleinden worden gebruikt. Wordt deze regel gerespecteerd?
 • 9.1 Op elke webpagina is de informatie gestructureerd door het juiste gebruik van de kop?
 • 9.2 Is op elke webpagina de structuur consistent (met uitzondering van specifieke gevallen)?
 • 10.1 Worden stylesheets gebruikt om de presentatie van informatie op de website te controleren?
 • 10.10 Op elke webpagina mag informatie niet alleen op vorm, grootte of positie worden gegeven. Wordt deze regel op een zinvolle manier toegepast?
 • 11.9 Is de titel van elke knop op elk formulier relevant (met uitzondering van specifieke gevallen)?
 • 11.13 Kan het resultaat van het invoerformulier worden geraden om het automatisch invullen van gebruikersgegevens te vergemakkelijken?
 • 13.3 Heeft elk gedownload document, indien nodig, op elke webpagina een toegankelijke versie (met uitzondering van specifieke gevallen)?

Vrijstellingen van de onevenredige last

 • De correctie van fouten in de geldigheid van de code (criterium 8.2) is gekwantificeerd en geschat als een onevenredige last in de huidige staat van het platform.

 • De volgende componenten, beschikbaar in de Web Factory (merk op dat deze componenten niet noodzakelijkerwijs aanwezig zijn op deze website) werden niet gecontroleerd omdat ze zelden werden gebruikt, of werden niet gecorrigeerd omdat de correctie een te grote last vormde in verhouding tot de gebruiksfrequentie van deze componenten:

  • Audioblok (niet-frequent gebruik, niet-functioneel)

  • Slider van publicaties (niet-frequent gebruik, gedoemd om te verdwijnen)

  • Vergelijkende tabel (niet vaak gebruikt, gepland om opnieuw te worden ontworpen)

  • Voorwaardelijk onderzoek (niet-frequent gebruik, niet-functioneel) Filterbare lijstpagina (onevenredige belasting)

Inhoud waarvoor geen toegankelijkheidsverplichtingen gelden

 • Tealium cookie management tool

 • AddThis deelknoppen

 • Google ReCaptcha systeem

 • Damdy (Wedia) videospeler

 

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd opgesteld op 2021/04/12.

Technologieën die worden gebruikt voor de realisatie van https://corporate.totalenergies.nl/

 • HTML5
 • CS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Test omgeving

De inhoudscontroles werden uitgevoerd op basis van de combinaties van de RGAA 4.1, referentiebasis, met de volgende versies:

 • Firefox 86

 • NVDA 2020.3

 • JAWS 2020

 • Android Talkback

Tools voor het beoordelen van toegankelijkheid

 • Color Contrast Analyser

 • Firefox ontwikkeltools

 • Web Developer (Firefox extenties)

Pagina's van de demonstratie website die aan de nalevingscontrole werden onderworpen.

De steekproef waarop de audit is uitgevoerd omvat de verplichte pagina's die door de RGAA zijn gedefinieerd:

 1. Home
 2. Contact
 3. Juridische mededeling
 4. Toegankelijkheid
 5. Plattegrond van de site
 6. Cover met 1 link (carrousel)
 7. Digital graphic chart
 8. Audit blokken
 9. Follow us
 10. Zakelijk artikel
 11. Nieuws pagina
 12. Nieuws lijst
 13. Zoek resultaat inclusief de term « TotalEnergies »
 14. Veel gestelde vragen
 15. Presentatie van de TotalEnergies Web Factory

Feedback and contact

Als u geen toegang hebt tot de inhoud of een service dan kunt u contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor https://corporate.totalenergies.nl/ om naar een toegankelijk alternatief te worden verwezen of om de inhoud in een andere vorm te verkrijgen.

 • Stuur een bericht naar [email protected]

 • TotalEnergies Nederland contact adres is Bordewijklaan 18, 2591 XR Den Haag

 

Remedies

Gebruik deze procedure in het volgende geval:

U hebt de websitebeheerder op de hoogte gebracht van een gebrek aan toegankelijkheid waardoor u geen toegang hebt tot inhoud of services op de portal en u hebt geen bevredigend antwoord ontvangen: