Skip to content

Energie is leven. Of het nu om koken, warmte of transport gaat, we hebben het elke dag nodig. Bij TotalEnergies zijn we een breed energiebedrijf dat gedreven wordt door één ambitie: een wereldspeler zijn in de energietransitie door energie te produceren en te leveren die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en toegankelijker is voor een zo groot mogelijk aantal mensen.

Meer energie, minder uitstoot

Klimaatverandering is een van de meest ontmoedigende uitdagingen van de 21e eeuw en wij hebben ervoor gekozen de doelstellingen van de afspraken in het Akkoord van Parijs te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat op duurzame wijze in de behoeften van een groeiende bevolking wordt voorzien, zullen wij in grotere hoeveelheden energie moeten produceren en leveren, maar vooral ook op een betere manier, door onze emissies te beperken door onze mix te diversifiëren en meer hernieuwbare en koolstofvrije energie op te nemen.

En wij hebben onszelf ambitieuze reductiedoelstellingen opgelegd voor al onze wereldwijde activiteiten, zowel voor de door ons geëxploiteerde industriële installaties als voor de emissies die voortvloeien uit het gebruik van onze producten door onze klanten.

Energie opnieuw uitvinden

Om de klimaatverandering beter aan te pakken, moeten wij energie en de manier waarop wij die produceren en verbruiken opnieuw uitvinden door op twee fronten te handelen: het vermijden/verminderen/compenseren van onze emissies en het aanbieden van een minder koolstofintensieve energiemix.

Om dit te bereiken, verbeteren wij voortdurend onze operationele uitmuntendheid en onze energieprestaties om zuinig en rationeel gebruik te maken van fossiele brandstoffen en zo weinig mogelijk emissies te genereren. Wij versnellen ook de inzet van hernieuwbare en koolstofvrije energie door sterke O&O en innovatie in strategische gebieden, zoals de opslag van hernieuwbare elektriciteit met onze dochteronderneming Saft. Op het gebied van hernieuwbare energie streven wij twee ambitieuze doelstellingen na voor 2030: bij de vijf grootste producenten van hernieuwbare energie ter wereld horen en een bruto productiecapaciteit van 100 GW aan hernieuwbare elektriciteit hebben.

Op die manier dragen wij bij tot de koolstofneutraliteit van de samenleving. Het is immers alleen door samen te werken - overheden, spelers uit de energiesector, bedrijven en het maatschappelijk middenveld - dat we de doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 kunnen bereiken.

De sterke punten die ons onderscheiden

Onze meer dan 100.000 medewerkers, die in meer dan 130 landen aanwezig zijn, zijn de energie die ons vooruit stuwt. Zij zijn onze grootste kracht. Olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit: elke dag bundelen zij hun deskundigheid en knowhow om de wereldbevolking te voorzien van de energie die zij nodig heeft. Van productie tot distributie en verwerking zijn zij betrokken bij alle energiewaardeketens en bedenken zij, dankzij de kracht van ons geïntegreerde model, steeds innovatievere technologische oplossingen voor onze klanten.

Ook interessant