Skip to content

Slim laden

Op een groot deel van het openbare netwerk van TotalEnergies wordt je auto slim geladen. Daarmee verminderen we CO2-uitstoot, wordt het elektriciteitsnet minder belast en en dragen we bij aan de balans tussen vraag en aanbod.

TotalEnergies levert op haar laadpalen 100% groene stroom. Deze stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie. De hoeveelheid beschikbare energie uit wind en zon is echter niet op elk moment even groot. Om optimaal gebruik te maken van hernieuwbare energie stemmen wij daarom jouw laadmoment automatisch af op het actuele aanbod van wind- en zonne-energie op het elektriciteitsnet. We maximaliseren het laadvermogen van de laadpalen als de zon schijnt en de wind waait zodat het moment van opwekken van groene stroom samenvalt met het moment van gebruik. Zo hoeven elektriciteitscentrales minder stroom te produceren uit fossiele brandstoffen.  Slim laden, noemen we dat.

Hoe werkt dit precies?

Elke dag analyseren we de verwachte elektriciteitsprijzen en de hoeveelheid CO2 die op dat moment door de totale energieproductie wordt uitgestoten voor elk uur. Op basis hiervan passen we het vermogen van de laadpalen aan. Met behulp van een slim systeem verdelen we het beschikbare vermogen zo eerlijk mogelijk, zodat er op het meest optimale moment wordt geladen. Dit gebeurt zonder dat je hier als bestuurder veel van merkt. Het belangrijkste is namelijk dat je er altijd op kunt vertrouwen dat je met een volle accu weer de weg op gaat.

Bekijk ook

EVENTUELE STORINGEN VAN OPLAADPUNTEN KUN JE MELDEN OP
TELEFOONNUMMER 030 – 4100 887 OF DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR [email protected]