Skip to content

17/11/2023 Nieuws

TotalEnergies gaat tientallen snellaadstations bouwen in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

De opdracht is onderdeel van een aanbesteding door een groot aantal gemeenten, verzorgd door projectbureau MRA-Elektrisch. Het doel van de aanbesteding is om tot aan 2030 in totaal tot 600 snellaadstations te realiseren. Deze omvangrijke aanbesteding moet het aanbod openbare snelladers snel verhogen om zo enerzijds te anticiperen op het groeiend aantal elektrische voertuigen en anderzijds elektrisch rijden te stimuleren. De looptijd van de opdracht is 14 jaar. Naast TotalEnergies hebben ook Shell en NXT 50five een deel van de aanbesteding gewonnen.

Stefan Evers, Managing Director TotalEnergies Charging Solutions Nederland, is blij met de deelname aan de concessie: “Een dekkend netwerk van snelladers stimuleert de transitie naar elektrisch vervoer. En het is een sterke verbetering voor de huidige EV-rijders. Snellaadstations vind je nu nog vrijwel uitsluitend aan de snelweg, maar met deze opdracht kunnen we ook de snellaadcapaciteit in en rondom steden en in de provincie snel vergroten. Het past binnen onze ambitie om elektrisch laden overal beschikbaar te maken: thuis, onderweg en op het werk. Het contract is een mooie aanvulling op onze bestaande publieke snellaadconcessies in Rotterdam en Amsterdam en de ruim 14.000 overige openbare laadpunten die wij exploiteren.”

Dekkend netwerk

Afhankelijk van de locatie zullen er op de stations 2 of meerdere snellaadpunten aanwezig zijn met een vermogen van 50 kW tot 400 kW. De snellaadstations komen te liggen op strategische plekken, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dat de deelnemende gemeenten samen optrekken draagt bij aan een goede spreiding en dekking van de publieke snelladers.

Variabele tarieven

Op de snellaadstations kan straks worden geladen met groene stroom die volledig afkomstig is uit wind- en zonne-energie van Nederlandse bodem. Bovendien gaat TotalEnergies variabele tarieven aanbieden, zodat EV-rijders tijdens daluren goedkoper kunnen laden. Dit is een eerste stap naar een systeem waarbij de tarieven daadwerkelijk meebewegen met de stroomprijs. Daarmee wordt het mogelijk om de laadkosten te verlagen als het aanbod van stroom uit wind- en zonne-energie hoog is. Dat is niet alleen gunstig voor de EV-rijder: het stimuleert ook de markt voor groene stroom.

Batterijen

Op veel locaties is netcongestie aanwezig. TotalEnergies plaatst in sommige gevallen daarom batterijen. Hiermee maakt TotalEnergies snelladen mogelijk, ondanks de beperkte netcapaciteit.