Skip to content

16/03/2023 Nieuws

TotalEnergies sluit overeenkomsten met Alimentation Couche-Tard voor samenwerking in België en Luxemburg en verkoop van tankstations in Duitsland en Nederland

Parijs, 16 maart 2023 – TotalEnergies en de toonaangevende Canadese retailorganisatie Alimentation Couche-Tard (“Couche-Tard”) hebben overeenkomsten getekend met betrekking tot de netwerken van TotalEnergies tankstations in vier Europese landen. In het kader hiervan bundelt TotalEnergies haar krachten met Couche-Tard in België en Luxemburg en verkoopt zij haar netwerken in Duitsland en Nederland aan Couche-Tard:

•    In België en Luxemburg gaan TotalEnergies en Couche-Tard een joint venture aan (TotalEnergies 40% en Couche-Tard 60%) die 619 stations zal uitbaten. In deze twee landen is TotalEnergies marktleider en het partnerschap met Couche-Tard zal de transformatie van de twee netwerken versnellen door de verkoop van niet brandstof gerelateerde producten te maximaliseren. 

•    In Duitsland en Nederland zal TotalEnergies haar volledige netwerk van tankstations verkopen aan Couche-Tard; dit betreft 1.198 stations in Duitsland en 392 in Nederland. In deze twee landen is TotalEnergies geen marktleider en is de expertise van een specialist op het gebied van lokale retail essentieel. TotalEnergies blijft zich in de vier landen focussen op de ontwikkeling van nieuwe vormen van mobiliteit (elektrisch en waterstof).

De tankstations in de vier genoemde landen blijven onder het merk TotalEnergies opereren. Dit gedurende minimaal 5 jaar, waarbij de brandstof wordt geleverd door TotalEnergies vanuit met name haar raffinaderijen in Antwerpen (België) en Leuna (Duitsland).

De voorgestelde transactie, die is gebaseerd op een ondernemingswaarde van 3,1 miljard euro (d.w.z. 15 jaar netto cashflow na belastingen), heeft betrekking op de tankstations en de tankkaartactiviteiten voor zakelijke klanten. TotalEnergies behoudt de activiteiten voor elektrisch laden buiten stations (netwerk van laadpalen en hubs in het publieke domein), waterstofdistributie, brandstofgroothandel en het netwerk van AS24-stations voor vrachtwagens.

Een transactie in overeenstemming met de Net Zero-ambitie van Europa en TotalEnergies
Met de Green Deal en het wetgevingspakket "Fit for 55" geeft de Europese Unie vorm aan haar ambitie om het eerste koolstofneutrale continent te worden. In deze context heeft het Europees Parlement het einde van de verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor in Europa in 2035 goedgekeurd, ten voordele van de ontwikkeling van koolstofvrije voertuigen. Deze ingrijpende ontwikkelingen zetten TotalEnergies aan tot het nemen van beslissingen over de toekomst van haar tankstations in Europa, welke geconfronteerd gaan worden met teruglopende inkomsten uit brandstoffen, aangezien elektrische voertuigen vooral thuis of op het werk worden opgeladen en minder in de tankstations.

Voor TotalEnergies maakt deze transactie dan ook deel uit van haar strategie om zich om te transformeren tot een multi-energiebedrijf en haar ambitie om in 2050, samen met de samenleving, koolstofneutraal te zijn. TotalEnergies heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de verkoop van aardolieproducten met 30% verminderd te hebben en om niet méér brandstoffen te verkopen of te raffineren dan haar eigen aardolieproductie. Sinds 2015 heeft TotalEnergies haar netwerken van tankstations in Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk afgestoten.

Omgekeerd leidt deze strategie ertoe dat TotalEnergies sterker inzet op de ontwikkeling van nieuwe vormen van mobiliteit. In elektriciteit, met de versnelling van haar plan om elektrische laadstations op hoofdwegen en in grote Europese steden te plaatsen. Eveneens in waterstof, met de oprichting van een Europees netwerk van waterstofstations voor vrachtwagens, in samenwerking met Air Liquide.

TotalEnergies en Couche-Tard, een win-win operatie met het oog op de toekomst
In deze context heeft TotalEnergies opties bestudeerd om het aandeel van de inkomsten dat niet gerelateerd is aan brandstoffen in haar netwerken te vergroten. Tankstations worden gastvrije lokaties waar dienstverlening zoals winkels, wasstraten, restaurants en andere lokale services centraal komen te staan; dit in vergelijking met de brandstofdistributiepunten die ze nu voornamelijk zijn. TotalEnergies doet daarom nu een beroep op Couche-Tard en haar erkende expertise in de uitbating van retailactiviteiten die aan tankstations zijn gekoppeld.

Couche-Tard, opgericht in 1980, is een van ’s werelds grootste exploitanten van locaties die 24/7 open zijn met een restaurantaanbod, een winkel en een tankstation. Couche-Tard heeft meer dan 14.000 verkooppunten in Noord-Amerika, Azië en Noord-Europa en heeft meer dan 120.000 mensen in dienst. Met deze overeenkomsten stelt Couche-Tard haar knowhow ten dienste van het netwerk en het merk TotalEnergies. Tijdens eerdere, soortgelijke transacties in Europa heeft Couche-Tard bewezen in staat te zijn nieuwe teams succesvol te integreren en hun vaardigheden te ontwikkelen.

Deze voorgenomen transactie is onderhevig aan de lokaal geldende regelgeving, waaronder het raadplegen van de ondernemersraden en het verkrijgen van de vereiste goedkeuringen van de mededingingsautoriteiten. TotalEnergies en Couche-Tard streven ernaar om de transactie uiterlijk eind 2023 af te ronden.