Skip to content

28/03/2024 Press release

TotalEnergies viert haar 100ste verjaardag!

Den Haag, 28 maart 2024, TotalEnergies is 100 jaar geworden! Vandaag, op 28 maart 2024, vieren we een eeuw aan pioniersgeest, doorzettingsvermogen en innovatie in de energiesector.

Op 28 maart 1924 werd de voorloper van TotalEnergies – de Compagnie Française des Pétroles (de Franse Petroleummaatschappij) – opgericht.

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog was Frankrijk een land met vrijwel geen oliereserves en besefte het land dat het voor zijn bevoorrading volledig afhankelijk was van Britse en Amerikaanse oliemaatschappijen. Frankrijk was zich bewust van de dringende behoefte aan toegang tot aardolie als een kwestie van nationale veiligheid. 
Dit werd dan ook de missie, die later werd toevertrouwd aan de Compagnie Française des Pétroles.

Een episch industrieel verhaal ontvouwde zich toen de Company het pad van de geschiedenis volgde en gelijke pas hield met het tempo van de technologische vooruitgang en de veranderende behoeften van de samenleving.
Dit bijzondere avontuur is mogelijk gemaakt door de generaties van personen, die de afgelopen honderd jaar voor de Company hebben gewerkt en altijd gedreven zijn en waren door hun lef, hun passie en hun toewijding.

Terwijl we ons 100-jarig jubileum vieren, worden we ook geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: het aanpakken van de toenemende vraag naar energie en de noodzaak van koolstofneutraliteit voor de planeet en het bouwen van het energiesysteem van morgen – waarin gas en elektriciteit, met name hernieuwbare energiebronnen, een steeds belangrijkere rol zullen spelen – terwijl we energie blijven voorzien die de wereld van vandaag nodig heeft.
 
Samen met onze klanten en partners en geleid door de pioniersgeest, die ons sinds onze oprichting heeft gedreven, zijn we klaar om de energietransitie te ondersteunen, één van de belangrijkste energiespelers te zijn en onszelf steeds opnieuw uit te vinden.

**************

TotalEnergies celebrates its 100th anniversary!

The Hague, March 28, 2024, TotalEnergies turns 100 years old! Today, on March 28, 2024, we celebrate a century of pioneering spirit, perseverance and innovation in the energy sector.

On March 28, 1924, the forerunner of TotalEnergies – the Compagnie française des pétroles (the French Petroleum Company) – was created.

In the aftermath of the First World War, France was a country with almost no oil reserves and realized that it was entirely dependent on British and American oil companies for its supply. It was aware of the urgent need for access to petroleum resources as a matter of national security.
This would be the mission entrusted to the Compagnie française des pétroles.

An epic industrial tale then unfolded as our Company followed the path of history, keeping up with the pace of technological advances and the changing needs of society.
This remarkable adventure has been made possible by generations of women and men who have worked for the Company over the last hundred years and have always been driven by their boldness, their passion and their commitment.

As we celebrate our 100th anniversary, we face new challenges: reconciling increasing energy demand and the imperative of carbon neutrality for the planet and building the energy system of tomorrow – in which gas and electricity, particularly renewables, will have an increasingly important role – while continuing to provide the energy the world needs today.
 
Alongside our customers and partners and guided by the pioneering spirit that has driven us since our origins, we are ready to support the energy transition, to be one of its key players and to reinvent ourselves again and again.