Skip to content

Een machine heeft de juiste olie nodig, zodat deze goed kan functioneren. Voor het analyseren van de olie is het mogelijk gebruik te maken van een LubAnac Olie-analyse.  

Speciaal voor de industrie hebben wij ons LubAnac systeem verder ontwikkeld tot LubAnac INDUS. Alle expertise van onze product engineers staan tot beschikking in de LubAnac INDUS. Het hart van LubAnac INDUS is een database met de gegevens en karakteristieken van alle TotalEnergies smeermiddelen. Ons LubAnac INDUS oliediagnose-systeem is wereldwijd beschikbaar en geeft objectieve en wetenschappelijk verantwoorde diagnoses met eenvoudig uit te voeren actiepunten. Dankzij het LubAnac INDUS-systeem kunnen onderhoudsintervallen worden verbeterd en de levensduur van een machinepark worden verlengd. Hiermee kunnen serieuze kostenbesparingen worden gerealiseerd.  

Voordelen van LubAnac

 • Reduceren van operationele kosten. 

 • Het plannen van en anticiperen op onderhoud op de geschikte momenten. 

 • Het verlengen van de technische levensduur. 

 • Verhogen van de inzetbaarheid van equipement. 

 • Optimaliseren van de olie intervallen. 

LubAnac Kerncijfers

 • Meer dan 10.000 gebruikers wereldwijd. 

 • Meer dan 7 miljoen oliemonsters geanalyseerd. 

 • Een groot netwerk van laboratoria voor analyse van afgewerkte olie, aangesloten op de centrale database. 

 • Casestudies bewijzen het financiële rendement van het gebruik van de LubAnac-Olieanalyses. 

Wat wij meten

 • Mechanische slijtage: 
  Slijtelementen: ijzer, lood, koper, tin, chroom, aluminium, nikkel (ppmc), FDM grote ijzerdeeltjes *
 • Olieverontreiniging: 
  Silicium (ppm), roet * (%), water (%), koelvloeistof * (aanwezigheid), brandstof * (%)
 • Kenmerken van het smeermiddel: 
  Kinematische viscositeit (mm2 / s) bij 100 ° C ** of 40 ° C ***, oxidatie **, UTTO-prestaties ***

* alleen niet-motorische en niet-hydraulische componenten
** alleen motoroliën
*** transmissieoliën
**** alleen voor UTTO- of STOU-oliën

Diagnoses

Bekijk ook