Skip to content

 

LubAnac logo

 LubAnac AGRI is een uniek diagnosesysteem dat speciaal is ontworpen voor landbouwtoepassingen op basis van wetenschappelijke interpretatie van analysegegevens van afgewerkte olie. Met deze LubAnac AGRI Olie-analysekit kunnen wagenparkeigenaren de eigendomskosten van hun voertuig / machinepark verlagen.

Voordelen van LubAnac

 • Minder uitval van machines.
 • Langere levensduur van tractor en machines.
 • Lagere onderhoudskosten van machines.
 • Hogere waarde van apparatuur bij verkoop.
 • Optimale betrouwbaarheid en prestaties.
Total ANAC olie-analyse Agri
Total ANAC olie-analyse Agri

LubAnac Agri is speciaal ontwikkeld voor:

 • Systematische follow-up van slijtage in aandrijf componenten zoals motoren en landbouwoverbrengingen van alle tractoren, oogstmachines en andere landbouwmachines.
 • Zware werkomstandigheden bij hoge belasting en onder verschillende klimaat omstandigheden, door de aanwezigheid van grotere slijtagedeeltjes in het smeermiddel van de tractortransmissie te controleren.
 • Controle op smeermiddelverontreiniging zoals water, zand en stof.
 • Preventie van stilstand en beter gebruik van de (aannemers) vloot in alle veiligheid.
 • Bepaling van de aanwezigheid van hydraulische olie in universele transmissie-oliën voor tractoren  (UTTO) ter voorkoming van lawaai en huiveren (bij het verstrekken van een monster van de verse olie).
 • Preventief onderhoud, dus verlaging van de kostprijs per uur.
 • Verlaging van het brandstofverbruik door brandstofbesparing en detectie van mogelijke brandstofverdunning.
 • Mogelijke waardering van de apparatuur tijdens wederverkoop.

Wat wij meten

Mechanische slijtage: 

 • Slijtelementen: IJzer, lood, koper, tin, chroom, aluminium, nikkel (ppmc), FDM grote ijzerdeeltjes *
 • Olieverontreiniging: Silicium (ppm), roet * (%), water (%), koelvloeistof * (aanwezigheid), brandstof * (%)
 • Kenmerken van het smeermiddel: Kinematische viscositeit (mm2 / s) bij 100 ° C ** of 40 ° C ***, oxidatie **, UTTO-prestaties ***

 

* alleen niet-motorische en niet-hydraulische componenten
** alleen motoroliën
*** transmissieoliën
**** alleen voor UTTO- of STOU-oliën

LubAnac-rapporten

Bekijk ook