Skip to content
De afbeelding toont een close-up van een blauwe prullenbak. De prullenbak is gemaakt van plastic en heeft een witte deksel. Op de zijkant van de prullenbak staat een wit recyclingsymbool.

De voordelen van re-refined base oils (RRBO)

Minder afval, lagere uitstoot en goede kwaliteit

 

De wereld verandert volop. We werken toe naar een circulaire economie, een wereld waarin zo veel mogelijk grondstoffen hergebruikt worden. Ook op het gebied van oliën wordt hier volop aan gewerkt. Bijvoorbeeld door steeds meer gebruik te maken van re-refined base oils (RRBO).Voor talloze producten zijn de afgelopen jaren milieuvriendelijkere alternatieven gevonden. Met re-refined base oils (RRBO) is er nu ook een duurzamere oplossing voor traditionele motorolie. RRBO is een hergebruikt en verfijnd olieproduct dat wordt verkregen uit gebruikte motorolie en andere smeeroliën.

Hoe wordt RRBO gemaakt?

Om tot RRBO te komen, moeten verontreinigingen en onzuiverheden uit gebruikte oliën worden verwijderd. Gebruikte motorolie wordt onderworpen aan een uitgebreide raffinage en zuiveringsprocedure. Hierbij gaat het onder meer om destillatie, ontzwaveling, ontwatering en het verwijderen van metalen en organische verbindingen. Als dit proces achter de rug is, blijft een schone en hoogwaardige basisolie over. Deze basisolie kan worden hergebruikt, onder meer als motorolie.Wat zijn de voordelen van RRBO?


De ontwikkeling van RRBO is volop bezig en steeds meer productlijnen maken gebruik van dit duurzame alternatief. Maar wat zijn precies de voordelen ervan voor jou én het milieu? We lichten de drie belangrijkste punten uit.

1) Minder afval
We moeten zuinig zijn op onze grondstoffen. In talloze sectoren wordt gewerkt aan reductie van afval en met RRBO draagt ook de olie-industrie hier zijn steentje aan bij. Het vermindert de hoeveelheid motorolie die anders als gevaarlijk afval zou worden beschouwd. De belasting van stortplaatsen neemt daardoor af en het beschermt het milieu tegen schadelijke effecten van olielozingen. Ook vermindert het de noodzaak om nieuwe oliebronnen aan te boren.2) Lagere uitstoot
Naast circulariteit, is ook duurzame productie een hot item. De uitstoot van broeikasgassen moet naar beneden. Ook hierbij speelt RRBO een belangrijke rol. De productie ervan vereist minder energie dan het winnen en verfijnen van verse basisoliën uit ruwe olie. Dit verkleint de carbon footprint van de olie-industrie.

3) Kwaliteit en prestaties
Bij RRBO gaat ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid hand in hand met kwaliteit. De producten die hiermee gemaakt worden zijn van hoge kwaliteit en presteren op vergelijkbare wijze als verse basisoliën. Gebruikers hoeven dus niet in te leveren op prestaties om een milieuvriendelijkere optie te kiezen.

Groener, schoner, beter. Dat is, in het kort, wat RRBO kan betekenen voor de olie-industrie. Het is de volgende stap naar een meer verantwoorde benadering van oliegebruik. TotalEnergies hecht daar veel waarde aan en er wordt volop getest om RRBO op korte termijn op te nemen in een nieuwe productlijn van Quartz en Rubia.

 

bekijk ook