Skip to content
Total Recycling Afgewerkte Olie

Recycling afgewerkte olie

In samenwerking met TotalEnergies zamelt GS-Recycling Nederland vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, in. Naast afgewerkte oliën zamelt GS-Recycling Nederland ook koelvloeistof, remvloeistof, brandstofresten en transformatieolie in. Dit zorgt voor een besparing op afvalkosten en bovendien keren zij ook een vergoeding uit voor de ingezamelde producten. Deze afvalstoffen zijn namelijk ook geschikt om te hergebruiken. GS-Recycling Nederland heeft eigen verwerkingsinstallaties die afvalstoffen recyclen en omzetten tot nieuwe producten.