Skip to content

Concessiecombinatie EV met groengas scoort winst

De concessie Regionaal busvervoer Haaglanden heeft dit jaar met een score van 8,68 de beste milieuprestatie geleverd. Vooral de vervanging van oude bussen voor nieuwe elektrische zero emissie exemplaren heeft deze concessie naar de top van 2020 geschoten. In Haaglanden rijden op dit moment 23 elektrische bussen, 93 groengas hybride bussen en 6 EEV-groengas bussen, waarbij Total Nederland is gekozen als leverancier van het groengas.

Concessiecombinatie EV met groengas scoort winst

Dat blijkt uit de poster Milieuprestatie OV-bussen van OV kennisplatform CROW-KpVV, dat ieder jaar de OV-bussen ranglijst uitbrengt van de meest duurzame OV-busconcessies in Nederland. De 2020-editie geeft de stand weer tot aan het voorjaar van 2020.

De nummer 1 van vorig jaar, Voorne-Putten en Rozenburg, staat met een 8,50 nog altijd hoog in de ranking en zakt naar plek 2. De top 3 wordt afgesloten door Noord-Holland Noord (8,31). De Groningen Drenthe-concessie kent weliswaar 166 elektrische bussen en scoort daarmee de meeste zero emissie bussen per concessie, maar vanwege de 58 Euro 5-dieselbussen neemt deze de vierde plaats in.

 

Voorsorteren op volledig zero emissie busvervoer

De combinatie EV/groengas is een gouden greep wat betreft duurzaamheid waar volledig zero emissie busvervoer nu nog niet mogelijk is. Dit is wél de stip op de horizon, maar tot die tijd zijn er ook duurzame alternatieven. Om die actieradius te vergroten is een alternatief naast de EV-bussen nodig. Waterstof wordt gezien als hét alternatief voor de toekomst, maar op korte termijn zijn de smaken vooral elektriciteit, groengas en diesel. Hierbij heeft groengas een grote actieradius en is schoner dan diesel, waardoor het hoger scoort op de milieuwaardescore: 8,5 voor groengas ten opzichte van maximaal een 5 voor dieselbussen (Euro VI).

De meest duurzame concessie, het Regionaal Busvervoer Haaglanden, stijgt van een 3,4 in 2019 naar een 8,68 in 2020. Dat komt door de inzet van 93 groengas-bussen, die voorzien worden van groengas door Total Nederland, in combinatie met 23 elektrische bussen waar EBS zelf zorg voor draagt.

Hoe wordt dan de milieuwaarde van een concessie berekend? Iedere bus die rijdt krijgt punten toegekend. De hoogst haalbare score is een 10 voor een zero emissiebus op groene stroom en het laagst is een 1 voor een Euro III-dieselbus. Al die punten bij elkaar opgeteld, gedeeld door het aantal bussen dat binnen een concessie wordt ingezet, levert de milieuprestatie op.

 

Verduurzaming OV

In totaal zijn er in ons land 360 zero emissie bussen bijgekomen tussen het voorjaar van 2019 en dat van 2020. Ondanks corona blijft de branche verduurzamen. “Voor volgend jaar worden er zeker 450 extra EV-bussen verwacht en dit jaar nog gaan we door de grens van 1.000 elektrische bussen heen”, stelt Gerard van Kesteren, projectmanager bij CROW, waar alle OV-ontwikkelingen worden bijgehouden. “De eerste zichtbare effecten van de corona-uitbraak op de duurzaamheid van de busvloot worden pas in 2022 en later verwacht.” Op dit moment gaat de vergroening nog altijd snel, stelt Van Kesteren. “Daar heeft corona nog geen invloed op. De bestellingen van deze zero emissie bussen waren immers al gedaan.” We kunnen volgens hem nu eigenlijk onderscheid maken tussen twee soorten concessiegebieden. Aan de ene kant de bussen die voor corona al besteld waren, die concessies maken een enorme verduurzamingsslag. Aan de andere kant concessies die nu worden uitgesteld. “Daar zullen ook duurzame bussen worden ingezet, maar waarschijnlijk een stuk minder dan wanneer die keuze vóór de corona-pandemie was gemaakt. Het aantal van 1 miljard instappers van 2019 in het regionale openbaar vervoer komt na corona niet ogenblikkelijk terug. Mensen gaan in mindere mate reizen, ook na corona. Herstel zal wel enkele jaren vergen.”

Uit de milieuposter kan geconcludeerd worden dat voor concessies die nu uitgesteld worden vanwege de corona-crisis, tijdelijke inzet (hergebruik) van groengas-bussen een aanzienlijke milieuwinst kan opleveren ten opzichte van doorrijden met dieselbussen. Jordy Tromp, Manager Operations en Development bij Total Gas Mobility, benadrukt dat dit aansluit bij Total's duurzaamheidsdoelen. Total wil een belangrijke rol te spelen in de energietransitie. Zo investeert het veel in duurzame energie en alle daaruit voortvloeiende projecten. Groengas, EV, waterstof en (bio)LNG krijgen een steeds sterkere positie. “Zo kan ervoor worden gekozen worden om - als overbrugging van de Corona-crisis - een gebruikt groengas-station voor bussen over te nemen, met gelijktijdig de implementatie van zero emissie bussen. Op die manier rijd je nu al tegen minimale investering duurzaam op groengas en bouw je zo een buffer op richting de toekomst. De zero emissie bussen worden ingezet na twee tot vier jaar rijden, waardoor ook de daadwerkelijke investering volgt wanneer het beter uitkomt.”

 

Doelen

Van Kesteren verwacht ook dat de duurzaamheidsdoelen bereikt worden in 2025 en 2030. “De duurzaamheidsdoelen (vanaf 2025 moeten alle nieuwe bussen zero emissie zijn, 2030 moeten alle bussen volledig emissievrij zijn, red) zijn een intentie en uiteindelijk niet juridisch bindend. Toch verwacht ik dat de focus van OV-bedrijven op zero emissie, met EV in het bijzonder, blijft. De TCO (Total Cost of Ownership, red) van een elektrische bus is zeer snel die van een diesel- en/of groengasbus aan het naderen. Daarbij ligt het er ook aan hoe je rekent. Een dieselbus is na 10 jaar afgeschreven, terwijl zero emissiebussen langer meegaan waardoor de kosten meer worden gespreid. Batterijen worden ook steeds goedkoper en compacter en dus lichter. Ik verwacht niet dat er nog veel andere bussen aangeschaft gaan worden dan zero emissie bussen.”