Skip to content

Het is belangrijk dat de brandstoffen die jij tankt van goede kwaliteit zijn. Daarom voeren wij kwaliteitscontroles uit op al onze brandstoffen. Lees meer hierover.
 

Ontwikkeling van onze brandstoffen

Onze onderzoekers werken continue aan het verbeteren van de brandstoffen. Ons onderzoeksteam heeft voor elke brandstof specifieke toevoegingen ontwikkeld. Om de kwaliteit ervan te verbeteren. Zo tank jij brandstoffen die alleen van hoge kwaliteit zijn.

Bij ons kun je rekenen op:

• Technische expertise

• Deskundigheid

• Onafhankelijke, grootschalige onderzoeken (3 onderzoekscentra)

Controles in depots en op tankstations

Onze onderzoekers ontwikkelen toevoegingen voor elke brandstof. Voordat de brandstoffen naar de tankstations gaan, voegen we deze toevoegingen toe. Naast de verschillende toevoegingen, voegen we bij benzine ook biobrandstoffen toe. Bij diesel gebeurt dit al op de raffinaderij. We testen regelmatig of al onze brandstoffen voldoen aan alle kwaliteitsnormen.

Ook op de tankstations voeren wij regelmatig controles uit. We testen of brandstoffen voldoen aan alle kwaliteitsnormen. Zo zijn wij er zeker van dat de brandstof die jij tankt zo optimaal mogelijk presteert.