Skip to content

Benzine en Diesel die je aan de pomp kunt tanken bestaan naast koolwaterstoffen ook uit biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare  brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische afkomst. De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel. Volgens Europese richtlijnen moeten meer biobrandstoffen gebruikt gaan worden. Met deze brandstof stoot je namelijk minder broeikasgassen uit. Beter voor het milieu dus.
 

Meer over biobrandstoffen

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijnen voor brandstofkwaliteit. Ook moeten de brandstoffen voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die auto- en brandstoffabrikanten opstelden.  Dit zijn de NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel. Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximale percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

  • Benzine: standaard benzine (Euro 95) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 10% ethanol bevatten. We noemen deze brandstof ook wel E10.
  • Diesel: standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. We noemen deze brandstof ook wel B7.