Skip to content

01/09/2022 Nieuws

TotalEnergies sluit zich aan bij diverse grootschalige onderzoeks- en ontwikkelingsplatforms voor offshore windenergieprojecten in Nederland

Den Haag, 1 september 2022 - In lijn met de voortdurende inzet van TotalEnergies voor betere energie, staat innovatie centraal in de wereldwijde ambities van het bedrijf. Met een omvangrijk R&D-programma richt TotalEnergies zich op het promoten van offshore windinstallatie- en exploitatietechnologieën die het leven in zee beschermen en versterken, alsook op het bevorderen van monitoring van de biodiversiteit. TotalEnergies ambieert ook een geïntegreerd en duurzaam energiesysteem met ‘power to X’-oplossingen, laadmogelijkheden voor elektrische auto’s, technologieën voor energieopslag en een circulaire economie.

Om zijn sterke ambities voor de ontwikkeling van offshore windenergie in Nederland te ondersteunen – die onlangs tot uiting kwamen door de deelname aan aanbestedingen voor de offshore windparken Hollandse Kust West VI/VII – en om hernieuwbare mariene energietechnologieën te verkennen, is TotalEnergies verheugd aan te kondigen dat het samenwerkt met belangrijke organisaties in Nederland: NWEA, DMEC en SIMOX (waarvoor de samenwerking aanstaande is).

In de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) zal TotalEnergies de ontwikkeling van windenergie bevorderen om op die manier tot een duurzame Nederlandse energievoorziening te komen.

  • Het SIMOX-project (‘Sustainable Installation of XXL Monopiles’) stelt TotalEnergies in staat om innovatieve en geruisloze technologieën te ontwikkelen en te implementeren voor de installatie van XXL Monopiles om de biodiversiteit in de Noordzee te beschermen. SIMOX is onderdeel van het onderzoeksprogramma GROW (‘Growth through Research, Development & Demonstration in Offshore Wind in Nederland) waaraan TotalEnergies een bijdrage wil leveren.
  • Dutch Marine Energy Centre (DMEC), een internationale accelerator voor mariene energie, biedt aan TotalEnergies oplossingen om hernieuwbare energie op te wekken uit oceanen, zeeën en rivieren.

“We zijn verheugd om ons aan te sluiten bij diverse offshore windplatforms en het ‘Marine Excellence Centre for Clean Energy’ in Nederland om kosteneffectieve en betrouwbare technologische oplossingen voor offshore wind- en hybridesystemen te ontwikkelen en te demonstreren. Hiermee kunnen we de beste ecologische voordelen van onze activiteiten blijven garanderen. Deze samenwerking is een volgende stap in de richting van onze ambitie om in 2050 ‘Net Zero’ te zijn in harmonie met de natuur, de samenleving en onze klimaatdoelstellingen”, zegt Robert Joore, Country Chair van TotalEnergies in Nederland.

Behalve deze R&D-projecten is TotalEnergies ook bezig met een uitgebreid ontwikkelingsprogramma van nieuwe energieoplossingen voor Nederland. Zoals grootschalige groene waterstofprojecten die worden ondersteund door de elektrolyseprojecten H2Ero (150 MW) en EnergHys (264 MW), de inzet van EV-laad- en H2-mobiliteitsstations en de actieve deelname aan een groot CO2-opslagproject.

Dit geïntegreerde portfolio wordt naar verwachting aangevuld met offshore windenergieoplossingen en in het bijzonder door de offshore windparken van Hollandse Kust West (HKW), die TotalEnergies in staat stellen de CO2-doelstellingen van het bedrijf te realiseren.

Over TotalEnergies in Nederland

TotalEnergies demonstreert een van zijn sterke punten op landelijke schaal: zijn geïntegreerde bedrijfsmodel. TotalEnergies is al bijna een eeuw aanwezig in Nederland met verschillende activiteiten, waaronder gasproductie, hernieuwbare energie, raffinage en chemische productie. We hebben 1.800 medewerkers in Nederland en verder telt het bedrijf meer dan 400 tankstations en zo’n 11.000 EV-oplaadpunten in vijf provincies. 

Over TotalEnergies

TotalEnergies is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat energie produceert en op de markt brengt: olie en biobrandstoffen, aardgas en groene gassen, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Onze ruim 100.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is actief in meer dan 130 landen en stelt duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn van mensen.

Total is TotalEnergies geworden, een breed energiebedrijf dat op weg is naar nieuwe energieën. TotalEnergies produceert en verkoopt wereldwijd energie in elektriciteit, hernieuwbare energiebronnen en (groene) brandstoffen. Eind 2021 heeft TotalEnergies al een pijpleiding van 42 GW aan projecten voor hernieuwbare energie over de hele wereld veiliggesteld, waaronder meer dan 10 GW aan projecten in aanleg en exploitatie, in het hart van zijn projecten en operaties om bij te dragen tot het welzijn van mensen.

Als onderdeel van zijn ambitie om tegen 2050 tot nul te komen, bouwt TotalEnergies een portfolio van activiteiten op in hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. TotalEnergies blijft zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie uitbreiden om tegen 2025 35 GW bruto productiecapaciteit uit hernieuwbare bronnen en opslag te bereiken en tegen 2030 100 GW te bereiken. TotalEnergies ontwikkelt al een portfolio van offshore windenergieprojecten met een totale capaciteit van meer dan 11 GW, van waarvan 3/4 aan de onderkant vast zit en 1/4 zwevend.