Skip to content

Voordelen Tractie Gasolie

Tractie Gasolie is de rode diesel van TotalEnergies. De eigenschappen zijn hetzelfde als die van diesel. In de binnenscheepvaart, met uitzondering van de pleziervaart, mag je Tractie Gasolie gebruiken als motorbrandstof. Met Tractie Gasolie profiteer je van een lager accijnstarief. De overheid maakt sinds 1 januari 2013 (met uitzondering van de binnenvaart) geen verschil meer tussen rode en blanke diesel. Hierdoor verdwijnt het verschil in tarieven. Het accijnstarief voor Tractie Gasolie is daardoor hetzelfde als die van blanke diesel.

Andere brandstoffen