Skip to content

Overheden hebben veelal een faciliterende rol als het gaat om de transitie naar schoon en duurzaam vervoer. Zo bent u wellicht verantwoordelijk voor het aanbesteden van openbaar vervoer, wilt u het wagenpark van uw gemeente, provincie of waterschap verduurzamen of staat u op het punt publieke laadinfrastructuur te organiseren. TotalEnergies staat u bij in deze veranderende wereld naar emissieloze mobiliteit. 

Verduurzamen eigen wagenpark

Als overheidsinstelling, groot of klein, heeft u een voorbeeldfunctie bij de transitie naar schoner en duurzamer vervoer. Door uw eigen wagenpark op schone brandstoffen te laten rijden, geeft u niet alleen het juiste voorbeeld, maar draagt u ook bij aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit en het terugdringen van CO2. TotalEnergies biedt u de helpende hand om de transitie naar een schoner en duurzaam wagenpark in te zetten. Neem contact op met ons voor meer informatie.

Vervoer duurzaam aanbesteden

In uw regio bent u als overheid verantwoordelijk voor het aanbesteden van vervoer. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer als stad- en streekbussen, maar ook doelgroepenvervoer, vervoer voor afvalinzameling en groenvoorziening vallen onder uw invloedsfeer. En, ook kunt u eisen stellen aan vervoer gerelateerd aan bouwwerkzaamheden. Er zijn per sector verschillende bestuursakkoorden of convenanten ondertekend voor emissieloos rijden. De aanbesteding om emissieloos vervoer te realiseren, is complex en tijdrovend. Daarom heeft TotalEnergies een aantal waardevolle links over duurzaam aanbesteden samengesteld, maar we staan ook voor u klaar om u te adviseren over schone en duurzame oplossingen voor aanbesteed vervoer en de winst die u kunt boeken door duurzaam, maar ook slim en haalbaar het aanbestedingsproces in te gaan. Neem contact op met ons voor meer informatie.

Laadinfrastructuur faciliteren

Zowel particulieren als bedrijven in uw regio vinden de weg naar schone energie voor vervoer. Zo is de groei van elektrische auto’s explosief. Als gemeente is het uw taak om de publieke laadinfrastructuur in uw regio te creëren en/of uit te breiden. TotalEnergies ondersteunt u bij het bedenken, realiseren en monitoren van beleidsplannen voor publieke laadinfrastructuur. En, als ontwikkelaar, exploitant, investeerder en beheerder (CPO) van publiek toegankelijke (snel)laadinfrastructuur helpen wij bij de uitrol en het gebruik hiervan.

Lokale groene stroom

Openbare laadpalen kunnen gevoed worden met lokaal opgewekte groene stroom. Zo stimuleert u als lokale overheid de duurzame opwek van elektriciteit in de regio. Wij leveren deze lokale groene stroom en koppelen deze zichtbaar aan de infrastructuur. Op die manier maken wij uw inspanning op het gebied van uw Regionale Energie Strategie (RES) zichtbaar.

Case study

Samenwerkingen en nieuws