Skip to content

Styrelf RC zorgt voor sterke toplaag bij hergebruikt asfalt

Hoger polymeergehalte maakt dat je meer gerecycled materiaal kan toevoegen

Duurzaamheid staat hoog op ieders agenda. In deze tijd dient er te allen tijde nagedacht te worden over de planeet. Hoe kunnen we verspilling tegengaan? Hoe kan het duurzamer? Ook in de wegenbouw wordt de rol van duurzaamheid steeds prominenter. Asfalt recyclen is daar een goed voorbeeld van. 

Het hergebruik van asfalt is een mooie, duurzame ontwikkeling. Steeds vaker maken wegenbouwers bij het asfalteren van wegen gebruik van het oude wegdek. Veel Nederlandse wegenbouwers doen dit inmiddels op hoog niveau. 

Makkelijker recyclen 
Specifiek voor het recyclen van asfalt heeft TotalEnergies Styrelf RC ontwikkeld. Styrelf RC is een polymeer gemodificeerd bitumen (PMB) voor het versterken van de toplaag van intensief gebruikte wegen. Het hogere polymeergehalte in Styrelf RC maakt het mogelijk om extra hergebruikt materiaal toe te voegen. 

Maatwerk
Recyclen is maatwerk. Afhankelijk van de samenstelling van het vrijgekomen materiaal, de karakteristieken van de oude bitumen en de hoeveelheid toe te voegen materiaal, kunnen onze experts de best beschikbare variant Styrelf RC voorschijven. Op die manier behaal je optimale prestaties. 

Meer weten
Wil je meer weten over Styrelf RC en ben je benieuwd naar onze maatwerk-aanpak? Neem dan contact op met je accountmanager.
 

Meer nieuws