Skip to content

Op weg naar uitstootloos vrachtvervoer

Waarom diesel over enkele jaren niet langer dominant is

Hoe gaat de transportsector zich de komende jaren ontwikkelen? Wat is het moment waarop diesel tot het verleden gaat behoren? En wat betekent dat voor TotalEnergies? Noortje Groenendaal schetst de belangrijkste ontwikkelingen die richting geven aan de toekomst van vrachtvervoer.

Op dit moment is diesel de dominante brandstof in de transportsector. Dat gaat onder invloed van wet- en regelgeving ingrijpend veranderen. De manier waarop vrachtvervoer zich gaat ontwikkelen, wordt in grote mate beïnvloed door de steeds strikter worden emissie-regelgeving rondom stikstofoxide (NOx) en deeltjesuitstoot (PN). Dat geldt niet alleen voor Europa; in bijna alle regio’s van de wereld zijn voorschriften voor de uitstoot van verontreinigende stoffen van kracht. Dat betekent dat nabehandelingssystemen steeds complexer zullen worden. Het betekent ook dat de exploitatiekosten zullen stijgen. Diesel rijden wordt, kortom duurder en minder aantrekkelijk. Op termijn zorgt dit ervoor dat de dieselmotor – het werkpaard van de transportsector – zijn concurrentievermogen verliest.  

 

Vanaf 2030 wordt transport uitstootloos  

In de nabije toekomst worden vrachtwagens aangedreven door allerlei verschillende energiebronnen. Naast diesel kun je denken aan elektriciteit, waterstof, gas en e-fuels. Die ontwikkeling naar schone alternatieven voor diesel en andere soorten voertuigen voltrekt zich mogelijk sneller dan je zou verwachten. Dat komt bijvoorbeeld omdat diverse grote bedrijven ervoor kiezen om hun CO2-voetafdruk sneller te verlagen dan de wetgeving vereist.  

Om te voldoen aan de nieuwe wetten en regels zijn technische innovaties nodig. Tot 2025 gaat het om voornamelijk om verbeteringen op het gebied van aerodynamica, rolweerstand, intelligente voertuigbediening, 48V mild-hybrid voertuigen en hernieuwbare brandstoffen zoals hydrotreated vegetable oil (HVO) en gas. Vanaf 2030 zijn zero-emission voertuigen noodzakelijk om te voldoen aan de dan geldende wet- en regelgeving. Deze zero-emission voertuigen maken gebruik van uitstootloze aandrijving op elektriciteit of waterstof.  

Wij verwachten dan ook dat diesel tot 2028-2029 dominant blijft. Daarna wordt diesel verdrongen door andere energiebronnen. Elektrisch vervoer zal de komende jaren flink gaan groeien. Waterstof heeft nog wat meer tijd nodig en begint waarschijnlijk in de tweede helft van dit decennium aan een opmars.   

 

Nieuwe middelen voor een schone toekomst 

Vanzelfsprekend innoveert TotalEnergies mee. Ook wij bereiden ons voor op een schonere, en op termijn volledig uitstootloze toekomst. Op basis van bovenstaande ontwikkelingen, verwachten wij dat Heavy Duty Diesel Oils (HDDO) dominant blijven tot het einde van het decennium. Om mee te gaan met de technologische veranderingen worden er nieuwe specificaties voor deze producten geïntroduceerd. Dat zal bijvoorbeeld leiden tot producten met een lagere viscositeit én producten die helpen om de deeltjesuitstoot te verminderen.  

We zijn er trots op om de eerste leverancier van smeermiddelen te zijn die een specifiek productportfolio voor elektrische voertuigen op de markt bracht. Onze EV Fluids productlijn wordt voornamelijk gebruikt voor First Fill. Inmiddels zijn we ook druk bezig met de ontwikkeling van een smeermiddelenlijn voor waterstofverbrandingsmotoren (H2 ICE). En er zijn specifieke koelvloeistoffen in voorbereiding voor de Service Fill van waterstofcellen.   

Wil je meer weten over de toekomst van de transportsector, de opkomst van uitstootloze technologieën en de leidende rol die TotalEnergies hierin speelt? Hou dan zeker onze site in de gaten. We houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  

 

Bekijk ook