Skip to content

De Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) vervoert jaarlijks 4 miljoen passagiers en 1,6 miljoen personenauto-equivalenten van en naar Texel. In 2016 was er behoefte aan een duurzame en innovatieve veerverbinding tussen Den Helder en ’t Horntje op Texel. TESO, TotalEnergies* en diverse partners realiseerden dit project. In de zomer van 2017 maakte de eerste veerboot op CNG de eerste overtocht.

Vraag: duurzaamste veerverbinding

TESO had de ambitie uitgesproken om de duurzaamste veerverbinding ter wereld te creëren. De doelstelling voor TotalEnergies was tweeledig:

  • de veerboot zo efficiënt, schoon en duurzaam mogelijk maken, en tegelijkertijd:
  • een veilige, betrouwbare verbinding met het vaste land garanderen.

 

 

TESO was er aanvankelijk van overtuigd dat een schip op LNG het beste zou voldoen aan hun eisen en klopte daarom bij TotalEnergies als LNG-leverancier aan. Ook diverse andere partners zijn betrokken: classificatiebureau Lloyd’s Register, scheepbouwkundig ingenieursbureau C-Job, scheepswerf LaNaval, leverancier van Compressor System Holland en Umoe, leverancier van de CNG-opslag containers. 

Aanpak: inzet van data

Een analyse van praktijkdata van bestaande tankstation van TotalEnergies en PitPoint voor CNG en LNG heeft TESO geholpen bij hun keuze. De positieve impact – 30 procent minder milieuschade - was voor TESO de reden om beide brandstoffen verder te evalueren.

Maar was LNG inderdaad de beste keuze? Om dit bepalen is er gekeken naar de combinatie van techniek, commerciële aspecten en de maatschappelijke kosten en baten. Varen op LNG bleek niet optimaal voor de energiebehoefte van TESO en de behoefte aan een kosten efficiënte oplossing. Vervolgens onderzocht TotalEnergies CNG als brandstof voor de veerverbinding.

CNG als oplossing

Aanvankelijk leek dit lastig, omdat er onvoldoende CNG beschikbaar was op Texel. Daarom is bekeken of het aardgasnetwerk tussen Den Helder en Texel verzwaard kon worden. Dit bleek goed haalbaar en zowel kosten efficiënt als goed voor het milieu. Daarnaast maakt varen op CNG het in de toekomst mogelijk om over te schakelen naar groengas. TotalEnergies nam binnen dit innovatieve project de volledige engineering, bouw en exploitatie van het CNG-bunkerstation op Texel op zich.

quote Cees de Waal Texelstroom
quote Cees de Waal Texelstroom

De eerste reguliere afvaart op CNG is een mijlpaal voor ons. Door te varen op CNG verminderen we de schadelijke uitstoot en zetten we een belangrijke stap om de scheepvaart te verduurzamen. 

Cees de Waal, directeur TESO

Het resultaat

De Texelstroom van TESO vaart sinds zomer 2017 op CNG en is daarmee de eerste veerboot in Europa op deze schone brandstof. De energie wordt aan boord opgewekt door twee dual fuel motoren. Door te varen op CNG is de veerboot schoner en zuiniger dan andere Europese veerboten, die veelal nog alleen op diesel varen.

 

*TotalEnergies acquireerde in 2017 PitPoint clean fuels. In januari is het klantaanbod van PitPoint en TotalEnergies samengevoegd. Dit project is destijds onder de merknaam PitPoint uitgevoerd.

Meer case studies