Skip to content

Veiligheid is méér dan een prioriteit

Ontdek hoe TotalEnergies voor veiligheid zorgt

Veiligheid speelt een sleutelrol binnen TotalEnergies. Het is méér dan een prioriteit; het is een kernwaarde die het fundament vormt van onze strategie. Bij TotalEnergies geven we op allerlei manieren invulling aan dit onderwerp, ook in de bitumenbranche. In elke stap, van ontwikkeling tot verwerking, speelt veiligheid voor mens en milieu een centrale rol.  
 
Het veiligheidsdenken start al bij de ontwikkeling van onze producten. We doen meer dan het maximale om het risico op incidenten zo klein mogelijk te maken en de veiligheid van medewerkers, klanten en omwonenden te beschermen. Daarbij letten we op ieder detail. Van de manier waarop onze gebouwen en installaties ontworpen zijn tot de manier waarop we met elkaar omgaan: altijd staat veiligheid centraal. Een zorgvuldig arbobeleid zorgt dat we werk gerelateerde ongevallen tot een absoluut minimum weten te beperken. Wereldwijd houden we precies bij hoe we presteren op dat vlak. 

Veiligheid vanaf de bron

Het veiligheidsdenken van TotalEnergies start al in de R&D-fase. Bij het bedenken van nieuwe producten houden onze R&D-specialisten rekening met de milieu- en gezondheidsaspecten binnen elke fase van de levenscyclus. Dat begint bij de inkoop van grondstoffen, maar heeft bijvoorbeeld ook betrekking op zaken als opslag, transport, eindgebruik en recycling of afval.  

Wanneer onze producten vervoerd worden, willen we dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. Om het aantal ongevallen te verminderen, passen we normen toe voor wegvervoer die in sommige gevallen strenger zijn dan bepaalde lokale voorschriften. Dit beleid geldt voor ons eigen personeel en voor álle bedrijven die we op contractbasis inschakelen. 

Hetzelfde gaat op voor het omgaan met onze producten. Door potentiële gezondheidsrisico’s voor de korte, middellange en lange termijn nauwgezet in kaart te brengen en de juiste maatregelen te nemen, dragen we bij aan de gezondheid van de medewerkers van TotalEnergies en alle dochterbedrijven. Deze analyses hebben zowel betrekking op chemische en fysieke risico’s als op biologische, ergonomische en mentale.

Consumentveiligheid

Tot slot draait veiligheid bij TotalEnergies óók om de consument en het milieu. Sommige aardolie- of chemische producten die door TotalEnergies op de markt worden gebracht, brengen immers potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de consument met zich mee. Daarom is het naleven van de wettelijke vereisten de belangrijkste maatregel om het risico gedurende de hele levenscyclus van deze producten te beperken. Daarnaast nemen we nog tal van andere maatregelen en verstrekken we informatie aan consumenten, bijvoorbeeld met behulp van materiaalveiligheidsinformatiebladen en duidelijke productetiketten. 

Veiligheid en bitumen

Al deze zaken zie je ook terug in de bitumenbranche. We willen erkend worden als veiligheidsbenchmark voor onze branche. Daarom ondernemen we elke dag heel gericht actie met onze teams. Daarbij kijken we naar de kleinste details. Om de veiligheid van chauffeurs te waarborgen, eisen we bijvoorbeeld dat de ventilatieopeningen van álle vrachtwagens die bitumen vervoeren namens TotalEnergies aangepast worden. In de regel moet een chauffeur op de trailer klimmen om de ontluchting te openen. Daarbij bestaat het risico dat hij valt. Ook bestaat de kans dat hij vrijkomende dampen inademt. Door de bediening van de ventilatiegaten lager te plaatsen, hoeft de chauffeur niet meer te klimmen. Het is een eenvoudige aanpassing die veel effect zal hebben. De implementatie van deze maatregel in alle Europese landen is in volle gang. In Frankrijk zal de doelstelling tegen april 2023 volledig bereikt zijn.

Meer informatie

Lees meer over de vele manieren waarop TotalEnergies invulling geeft aan veiligheid op de pagina Safety for Everyone.

Meer nieuws