Skip to content

CO² opslaan onder de zeebodem 

Aramis brengt grootschalige CO²-reductie binnen handbereik van de industrie

Kun je de lege gasvelden onder de Nederlandse Noordzeebodem gebruiken om op grote schaal CO² op te slaan? Het antwoord op deze vraag luidt ‘ja’. Samen met drie partners is TotalEnergies een samenwerking aangegaan om dit idee tot leven te brengen. Met het Aramis-project brengen we grootschalige CO²-reductie binnen handbereik van de industrie.

Samen met onze drie partners werken we aan de ontwikkeling van een nieuwe CO²-transportinfrastructuur om CO²-opslag op zee mogelijk te maken. Met het Aramis-project dragen we bij aan grootschalige vermindering van de uitstoot door een slimme decarbonsiatie-oplossing te bieden voor onder meer de staal- en cementindustrie, raffinaderijen, afvalverbrandingsinstallaties en de petrochemische industrie. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de CO²-reductiedoelstellingen voor 2030, zoals vastgelegd in het Nederlandse Klimaatakkoord en de Green Deal van de Europese Unie. Aramis streeft naar definitieve investeringsbeslissing in 2024 en een operationele start in 2027. De Aramis-infrastructuur zal vrij toegankelijk zijn voor derden, zodat andere industriële klanten en opslagvelden stapsgewijs aan het systeem kunnen worden toegevoegd.

TotalEnergies & Aramis

Voor TotalEnergies start de CO²-reis in het kader van dit project bij onze raffinaderij in Zeeland. Bij de Zeeland Refinery wordt vrijwel alle CO² opgevangen die bij de productie van schone, blauwe waterstof ontstaat. Op dit moment kunnen al we meer dan 93% opvangen. Vervolgens transporteren we deze koolstofdioxide naar een centrale opvanglocatie op de Rotterdamse Maasvlakte waar meerdere CO²-stromen samenkomen. Via een offshore pijpleiding gaat de CO² vervolgens naar verschillende platforms in de Noordzee, om vervolgens vier kilometer onder de zeebodem veilig en permanent opgeslagen te worden in lege gasvelden. Bekijk onderstaande video voor alle details van dit project. 

icon play

Aramis project

Een stevige stap richting net zero

Het is onze ambitie om samen met de samenleving in 2050 tot net zero uitstoot te komen. Dat willen we onder meer doen door onze eigen uitstoot tot een minimum te beperken en de restemissies van onszelf en onze klanten op te vangen en op te slaan. Precies om die reden zetten wij ons volledig in voor de ontwikkeling van de Carbon Capture and Storage (CCUS) waardeketen. Sterker nog: wij besteden 10% van ons jaarlijkse wereldwijde R&D-budget aan dit onderwerp. Tegen 2030 willen wij minstens 10 miljoen ton CO² per jaar opslaan. Aramis brengt ons weer een stap dichter bij die ambitie.

Meer nieuws