Skip to content

Verantwoord op weg naar Net Zero 

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid vormen de basis onder alle activiteiten van TotalEnergies  

TotalEnergies wil in alles een verantwoordelijke energiemaatschappij zijn. We hebben de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraliteit (netto nul uitstoot) te bereiken, samen met de maatschappij, voor al onze operaties wereldwijd, van de productie tot de energieproducten die door onze klanten worden gebruikt.  

Ook in de wijze waarop we wereldwijd opereren, nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ons volledig committeren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.  

Meer energie, minder emissie, maar ook verantwoording nemen: TotalEnergies legt de lat hoog voor de energietransitie en het voldoen aan internationale afspraken voor CO2-reductie. De komende decennia ontwikkelen we ons tot een energieleverancier met een breed aanbod. Volgens onze verwachting produceren en verkopen we in 2050 een mix die bestaat uit 40% groene stroom, 40% gas en 20% vloeibare producten. Waarbij deze laatste twee bij voorkeur CO2-neutraal worden geproduceerd als biogas en biobrandstof. 

Toonaangevend in de energietransitie 

Deze inspanningen zijn vastgelegd in het document ‘TotalEnergies Ambition: on the way to net zero by 2050’. Dit stuk laat niet alleen zien hoe wij ons productportfolio veranderen, maar beschrijft ook nauwgezet welke verantwoordelijkheid TotalEnergies als energiebedrijf neemt. Wij willen één van de meest toonaangevende spelers zijn in de energietransitie. Met als doel: samen met de samenleving tot netto nul komen. 

Ambitieus? Nee hoor. Je ziet ons gevoel voor verantwoordelijkheid nu al terug in de manier waarop we dagelijks werken en met elkaar omgaan. In onze ogen gaan veiligheid, duurzame ontwikkeling en operational excellence hand in hand. Mede daarom is veiligheid onze belangrijkste kernwaarde. Dat geldt ook voor respect. Respect is de hoeksteen van onze gedragscode. Respect voor elkaar én voor mensenrechten. Daar zijn we open en transparant over. Transparantie richting de maatschappij staat centraal, ongeacht het onderwerp. 

Duurzame ontwikkeling centraal 

De komende jaren ontwikkelen wij ons tot een organisatie die in hart en ziel voor ‘responsible energies’ staat. Om actief bij te dragen aan het welzijn van mensen, stellen we álle aspecten van duurzame ontwikkeling centraal in onze strategie, onze projecten en onze activiteiten.  

Onze ambities sluiten naadloos aan bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze agenda bestaat uit 17 doelen die voor 2030 behaald moeten worden. We omarmen de Sustainable Development Goals volledig. Sterker nog: we willen een voorbeeldrol innemen en gaan de wereld laten zien hoe het omarmen van die doelstellingen eruit zou moeten zien.  

De komende jaren gaan we langs vier assen aan de SDG’s werken. We gaan werken aan duurzame energie, werken aan welzijn, werken aan environmental excellence en waarde creëren voor de samenleving.  

Werken aan duurzame energie 

We willen leidend zijn bij de transformatie van het wereldwijde energiemodel om klimaatverandering tegen te gaan en in te spelen op de veranderende energiebehoeften van mensen. Het is onze ambitie om tegen 2050 of eerder netto nul uitstoot te bereiken voor al onze activiteiten wereldwijd. Dat geldt dus voor de manier waarop onze producten geproduceerd worden én voor het gebruik ervan door onze klanten. 

Werken aan welzijn 

We zijn een verantwoordelijke werkgever en operator. In de hele waardeketen zorgen we voor verantwoorde werkplekken en ontwikkelen we een werkomgeving die prestaties en een vriendelijke sfeer combineert. We nemen maatregelen om de gezondheid en veiligheid van mensen te waarborgen. We zorgen dat mensenrechten op de werkvloer gerespecteerd worden. En we bevorderen een werkomgeving die onze getalenteerde medewerkers motiveert en helpt groeien. 

Werken aan environmental excellence 

We nemen onze verantwoordelijkheid op milieugebied en doen er alles aan om het milieu en de biodiversiteit te beschermen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de milieueffecten van onze activiteiten waar mogelijk terugbrengen naar nul. Daarbij hanteren we het principe vermijden – verminderen – compenseren. Waar mogelijk vermijden of verminderen we negatieve effecten. Lukt dat niet, dan compenseren we de effecten. Het betekent óók dat we de circulaire economie gaan stimuleren.  

Waarde creëren voor de samenleving  

TotalEnergies is overal ter wereld actief. In alle landen die ons een gastvrij thuis bieden, willen wij waarde creëren voor de samenleving. Dat betekent aan de ene kant dat we welvaart gelijk verdelen. Het betekent ook dat we positieve verandering stimuleren voor gemeenschappen in de regio’s waar we te gast zijn. 

Meer nieuws