Skip to content

Samenwerking TotalEnergies en Aeres Tech 

Samen bereiden we de agrarische sector voor op de toekomst

TotalEnergies wil actief bijdragen aan een duurzame toekomst voor de agrarische sector. Slimme technologie speelt daarin een geweldig belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de voortdurende verbeteringen van landbouwmachines, maar ook aan innovaties op het gebied van robotica, GPS en precisielandbouw. Het gebruik en het onderhoud van al die technologie vraagt om deskundig en goed opgeleid personeel. Aeres Tech speelt hierin een belangrijke rol. Al meer dan 65 jaar leidt dit instituut mensen op voor de agrarische sector en andere branches waarin mobiele techniek en koudetechniek een belangrijke rol spelen. Daarom werkt TotalEnergies nauw samen met Aeres Tech. 

Opleidingen voor de agrosector

Aeres Tech is een opleidings- en kennisinstituut voor mobiele en koudetechniek. De organisatie verzorgt niet alleen mbo-opleidingen, maar ondersteunt ook het bedrijfsleven. Naast studenten kunnen ook bedrijven bij Aeres Tech terecht voor advies en trainingen.  

Aeres Tech biedt uiteenlopende technische opleidingen aan voor de agrosector. Het ontwikkelen van kennis over de eigenschappen van smeermiddelen is daarin een essentieel onderdeel. Door de samenwerking met TotalEnergies, komen nieuwe professionals al vroeg in aanraking met geavanceerde brandstof- en smeerolietechnieken. Bovendien dragen we op deze manier ons steentje bij aan het opleiden van jonge technici die oog hebben voor duurzaamheid.

Gastcolleges

TotalEnergies vindt het belangrijk om al in een vroeg stadium onder de aandacht te komen bij de volgende generatie. Jonge mensen hebben immers de toekomst. Zij maken over enkele jaren het verschil, zeker op het gebied van duurzaamheid. Door samen op te trekken met Aeres Tech, investeert TotalEnergies in de toekomst van de agrarische sector en dragen we bij aan de opleiding van toekomstige technici die oog hebben voor de duurzame aspecten van hun werk. In het kader van deze samenwerking verzorgen we verschillende gastcolleges. Ook zijn we aanwezig op evenementen van Aeres Tech en ontwikkelen we een toolkit die docenten kunnen gebruiken in hun lessen. Andersom zorgt de samenwerking er ook voor dat TotalEnergies waardevolle input krijgt van de professionals van de toekomst.

Meer nieuws