Skip to content

Veiligheid heeft bij TotalEnergies de hoogste prioriteit. Voor de transportsector hebben we daarom een pakket samengesteld met een aantal hulpmiddelen die een bijdrage aan veiligheid leveren. Transporteurs kunnen hiermee hun personeel, klanten én medeweggebruikers attenderen op de risico’s binnen hun werkgebied. 

In dit veiligheidspakket zitten bijvoorbeeld magnetische stickers voor vrachtwagens om andere weggebruikers en met name tweewielers te wijzen op de dode hoek. Verder bevat het veiligheidspakket posters met tips over veilig werken/veilig rijden én bevat het digitale uitingen voor op de website/social media van onze klanten.

TOTAL FOLIA veiligheid

Ontsnapt uit de dode hoek

Een niet te missen onderdeel van het veiligheidspakket is het boek: Ontsnapt uit de dode hoek van Paul van Loon. Een leuk en leerzaam boek dat bijdraagt aan de bewustwording van de metafoor: een ongeluk zit in een klein hoekje.

Bewust maken van risico’s

Transporteurs kunnen de middelen die in het veiligheidspakket zitten gebruiken om personeel, klanten en medeweggebruikers nog meer bewust te maken dat door extra aandacht en opletten de veiligheid vergroot kan worden.

Bekijk ook