Skip to content

25/01/2021 Nieuws

TotalEnergies Nederland wint laaddienstentender voor gemeentelijke wagenpark Rotterdam

Snelladers Ketelplein

Den Haag, 18 januari 2021 – TotalEnergies Nederland gaat bij 33 locaties van de gemeente Rotterdam de komende tien jaar laadpalen plaatsen en beheren voor elektrische voertuigen. Deze opdracht komt voort uit een tender van de gemeente Rotterdam, waarvan het contract op 1 oktober 2020 is ondertekend door TotalEnergies Nederland. In totaal gaat het om 400 tot 500 laadpalen die nodig zijn voor het gemeentelijke wagenpark dat zich momenteel in een transitie bevindt naar volledig elektrisch. De eerste laadpalen zijn in gebruik genomen in december 2020. 

Divers wagenpark en aanbod

De gemeente Rotterdam heeft een groeiend aantal elektrische voertuigen in de vloot (huidig: 1.200) die in het kader van dit project straks allemaal bij de TotalEnergies-laadpalen (snel)laden. Door middel van slim laden wil de gemeente de druk op de netaansluiting van de locatie spreiden en de piekbelasting verlichten. De laadpalen faciliteren het gedifferentieerde wagenpark van de gemeente: van personenauto’s tot busjes, vrachtwagens en huisvuilwagens. Rekening houdend met de specifieke laadvraag voor de verschillende voertuigen en locaties, adviseert TotalEnergies Nederland in de uitbreiding en inrichting van de laadinfrastructuur. Uitgangspunt hierin zijn de ambitieuze doelstellingen van de gemeente voor verduurzaming van onder meer zwaar vervoer. Een waar partnership.

Energietransitie

De gemeente Rotterdam zocht naar een strategische partner met een duidelijke visie op de transitie naar elektrisch vervoer. Daarbij was circulariteit ook een van de speerpunten in de tender. Dit doel van de gemeente ligt in lijn met de ambitie van de overheid om in 2050 een 100% circulaire economie te zijn. In een circulaire economie behouden producten, maar ook grondstoffen en onderdelen hun waarde. Bij de invulling van dit partnership is gekozen voor TotalEnergies Nederland, onder andere vanwege de ruime ervaring met het inrichten van laadvoorzieningen op zowel eigen locaties als in de publieke ruimte. Wethouder van Gils, gemeente Rotterdam: “Met de inkoop van laadpalen kan de gemeente haar elektrische voertuigen van personenauto’s tot huisvuilwagens voortaan ook opladen bij gemeentelijke panden en op gemeentelijke terreinen. Er wordt gebruik gemaakt van 100% elektriciteit afkomstig van zon en wind dat voor een groot deel op Rotterdams grondgebied wordt opgewekt. Hiermee geeft de gemeente een belangrijke impuls aan de transitie naar emissieloos vervoer.”

Marja Versleijen, Director Mobility & New Energies, TotalEnergies Nederland:
“TotalEnergies Nederland werkt hard aan de uitbreiding van het netwerk met laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen. Het beheer van de 400 tot 500 laadpalen in Rotterdam draagt bij aan de missie van TotalEnergies om verder te verduurzamen. TotalEnergies streeft naar een netto-emissie van nul in 2050, samen met de rest van de Nederlandse samenleving. Dit is in lijn met ons doel om energie te leveren die betrouwbaarder, betaalbaarder en schoner is voor zoveel mogelijk mensen.”