Skip to content
Foto van Stefan Evers, Managing Director van TotalEnergies Charging Solutions Nederland

Interview Stefan Evers

 

TotalEnergies verkoopt haar tankstations in Nederland en Duitsland. Een baanbrekende koerswijziging met het verleden van het internationale energiebedrijf, maar een logische stap in de energietransitie. “Het stelt ons in staat om in Nederland te focussen op de omslag naar elektrische mobiliteit”, zegt Stefan Evers.

Stefan Evers is sinds juli de
nieuwe managing director van TotalEnergies Charging Solutions Nederland dat inmiddels meer dan 15.000 laadpunten voor elektrische voertuigen beheert – in de openbare ruimte, bij bedrijven en op de tankstations die nu
nog in handen van TotalEnergies zijn. Daarmee is TotalEnergies Charging Solutions een van de grotere charge point operators (CPO’s) in Nederland.

“Met de toename van elektrische mobiliteit is de distributie van energie voor voertuigen volledig op zijn kop gezet”, zegt Evers. “In het traditionele energiemodel worden brandstoffen veelal geleverd on the go: de brandstofmeter geeft aan dat tank leeg raakt, dus stop je bij een tankstation. De beschikbaarheid van elektriciteit is niet plaatsgebonden, waardoor je dus ook bij je werk, thuis of via laadpalen in de openbare ruimte of bij knooppunten in de stedelijke infrastructuur kunt laden.” Niet alleen mobiliteit, maar ook verwarming en industriële processen maken steeds meer gebruik van elektriciteit. Het is immers een energievorm die duurzaam kan worden opgewekt door bijvoorbeeld wind en zon. Het aanbod groene stroom groeit dan ook snel: in juli werd meer dan de helft van alle stroom in Nederland duurzaam opgewekt. De verandering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee: de belangrijkste is dat je de energieopwekking door zon en wind minder gemakkelijk onder controle hebt waardoor vraag en aanbod van stroom vaker uit balans zijn en vaker congestieproblemen kunnen ontstaan op het netwerk in vergelijking met het verleden.

Slim laden

Evers: “Wij kunnen als TotalEnergies die uitdagingen het hoofd bieden
en daarmee voor onze klanten een duurzamere energiemix aanbieden.” Dat doet TotalEnergies door in Nederland in te zetten op technologie om laaddiensten op allerlei manieren te optimaliseren, ook wel ‘slim laden’ genoemd. Evers: “Wat de EV-rijder wil, is de absolute zekerheid dat zijn of haar voertuig voldoende is opgeladen op het moment dat hij of zij wil vertrekken. Maar aan de achterkant kun je als aanbieder via slimme algoritmes aan de knoppen draaien en bijvoorbeeld gebruik maken van het feit dat een EV vaak langer aan een laadpunt staat dan nodig. Die extra tijd kun je inzetten door vooral te laden als het aanbod groene stroom hoog is. Daardoor is er minder stroom uit gas- en kolencentrales nodig, daalt de CO2- uitstoot en wordt het stroomnet minder belast. Deze techniek wordt sinds medio 2023 stapsgewijs uitgerold in ons hele publieke laadnetwerk.

Als EV-rijder hoef je hier dus niets voor te doen.” Een volgende stap is actief slim laden. In dat scenario deelt de EV-
rijder aanvullende informatie met TotalEnergies. De EV van iemand die aangeeft dat hij zijn elektrische auto
niet vanavond, maar pas morgenmiddag nodig heeft, kan je op een andere manier opladen dan de auto van de gebruiker die binnen enkele uren wil vertrekken. Met actief slim laden kun je nog meer betekenen voor het oplossen van de netcongestie en de vermindering van CO2-uitstoot.

Evers: “De transitie naar hernieuwbare energie vraagt op sommige momenten om een andere omgang met energie.
Van de EV-rijders verwachten we dus dat ze informatie gaan delen over hun verwachte energiebehoefte. Hiermee zorgen wij als TotalEnergies dat de EV- rijders de energie ontvangen die ze nodig hebben op moment dat ze vertrekken.
Ik heb er overigens vertrouwen in dat
die bereidheid er is, te meer omdat EV- rijders al intrinsiek gemotiveerd zijn en zich bereid tonen om voor groene energie te kiezen op het moment dat er veel zon- en windenergie beschikbaar is. Bovendien zullen we die keuze ondersteunen door dat gedrag te belonen: als er meer zon- en windenergie beschikbaar is, zul je uiteindelijk voor je laadenergie minder gaan betalen.”

Blijven innoveren

De overstap naar elektrische mobiliteit is geen uitgestippelde route. “We weten waar we naar toe moeten, maar nieuwe inzichten en ontwikkelingen, en onvoorziene uitdagingen vragen ons om te blijven innoveren”, zegt Evers. “Op die manier maken wij in Nederland de transitie naar duurzaam vervoer voor iedereen mogelijk.”

 

bekijk ook