Skip to content

TotalEnergies is een belangrijke speler in mobiliteit. Verkeersveiligheid is één van de speerpunten binnen ons MVO beleid. Veilig Verkeer Nederland zet zich hier als maatschappelijke organisatie al vele jaren voor in en daarom zijn we reeds enkele jaren geleden een samenwerking aan gegaan om samen de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten. 

Veilig Verkeer Nederland

Maar weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden. Met name onder scholieren. Veilig Verkeer Nederland en TotalEnergies willen deze negatieve trend een halt toeroepen. Daarom zijn we de komende jaren hoofdpartner van Veilig Verkeer Nederland op dit onderwerp en zullen wij gezamenlijk initiatieven ontwikkelen die het verkeer voor scholieren, juist in augustus en september, veiliger maken.

Onze scholen zijn weer begonnen

Vanuit de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ roepen we gezamenlijk automobilisten op met een gepaste snelheid te rijden. Door onze krachten te bundelen proberen we zo veel mogelijk bestuurders te bereiken en aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp.

Ook interessant