Skip to content

TotalEnergies: route naar CO2-neutraal in 2050

Dé ambities voor de energietransitie

Meer energie, minder emissie, maar ook verantwoording nemen: TotalEnergies legt de lat hoog voor de energietransitie en het voldoen aan internationale afspraken voor CO2-reductie. De inspanningen om dat te bereiken zijn vastgelegd in het document ‘TotalEnergies Ambition: on the way to net zero by 2050’

 

De route naar CO2-neutrale bedrijfsvoering is eigenlijk al ingezet. Bij de servicestations zijn de inspanningen al zichtbaar. TotalEnergies plaatst zonnepanelen op de daken die voor een belangrijk deel voorzien in de energiebehoefte van het station. Het past in de ambitie om een van de vijf grootste producenten wereldwijd te worden met de productie van groene stroom uit wind en zon. Tegelijk ligt de focus op de opslag van groene stroom die niet direct wordt afgenomen en op een regiefunctie in het afstemmen van vraag naar en aanbod van groene stroom.

Naar energiebedrijf in de breedte

TotalEnergies ziet zichzelf als een energieleverancier met een breed aanbod. Tot aan 2030 verschuift productie en sales naar een mix van 50% gas en groen gas, 35% olieproducten en biobrandstoffen en 15% elektriciteit en dan vooral uit hernieuwbare bronnen. In 2050 moet dat 40% groene stroom zijn, 40% gas en 20% vloeibare producten. Waarbij deze laatste twee bij voorkeur CO2-neutraal worden geproduceerd als biogas en biobrandstof.

LNG met laagst mogelijk CO2-emissie

Aardgas stoot de helft minder CO2 uit dan kolen. Dus voor de wereldwijde productie van elektriciteit in grote centrales is gas een stap in de goede richting. Met LNG (Liquefied Natural Gas) is meer resultaat te boeken. TotalEnergies ziet in het vloeibaar maken van natuurlijk gas mogelijkheden door biogas of groene waterstof bij te mengen. Daarmee is de uitstoot van CO2 van gas naar een minimum te brengen.

Leidende positie in massaproductie van groene waterstof

Productie van groene waterstof is een ander spoor waarop TotalEnergies inzet. Dat kan met zonne- en windenergie. Inmiddels is al gestart met het realiseren van waterstofstations. Bijmengen van groene waterstof in aardgas en LNG is voor wonen, industrie en mobiliteit een optie om vermindering van CO2-uitstoot te bespoedigen. De investeringskosten zijn ook gunstiger en bestaande infrastructuur voor distributie, zoals het aardgasnet, is te gebruiken.

Afnemende vraag naar brandstoffen en hoe verder?

Door elektrificatie in mobiliteit zal de vraag naar vloeibare brandstoffen en smeermiddelen dalen. TotalEnergies wil in deze afnemende markt de prijs van olieproducten gunstig houden. Onder meer door het stoppen van te kostbare exploratieprojecten. Het is tegelijk de ambitie om een leidende positie in te nemen met de productie en levering van vloeibare olieproducten met een lage CO2-voetafdruk. Dat kan door bijmengen van biobrandstoffen. Het aandeel vloeibare olieproducten in de energiemix zal naar verwachting in 2030 zijn gedaald naar een derde van de energieproductie bij TotalEnergies en zelfs naar 20% in 2050. Nu is dat aandeel nog 55%.

Meer over de ambities van TotalEnergies voor de energietransitie lees je in de volgende nieuwsbief.
 

Meer nieuws