Skip to content
Veilig vooruit Total

TotalEnergies in Nederland streeft naar maximale veiligheid. Niet alleen voor haar eigen medewerkers, maar ook voor haar klanten. In het kader hiervan is TotalEnergies de campagne #VEILIGVOORUIT gestart. Het doel is om samen met transportklanten extra aandacht te vragen voor veiligheid op de werkvloer en onderweg.

Als onderdeel van de campagne werkt TotalEnergies onder andere samen met Veilig Verkeer Nederland om de dode hoek extra onder de aandacht te brengen. TotalEnergies heeft ook een #VEILIGVOORUIT veiligheidspakket samengesteld, bestaande uit onder andere magneetstickers voor vrachtwagens en posters om de transportsector veiliger te maken. Het gaat om een poster met zeven tips voor veilig rijden en een poster met vijf tips voor een veilige werkvloer. Voor deze campagne spreken we ook met Frits Wernsen van Top Truck en Jan Wouter Pater van Breewel Bedrijfswagen Service over hun visie op het gebied van veiligheid.

Veiligheidstips

“Enerzijds is het belangrijk dat wij op de werkvloer onze eigen veiligheid op orde hebben, anderzijds hebben wij ook de taak om chauffeurs en wagenparkbeheerders erop te wijzen dat zij veilig de weg op moeten”, zegt Frits Wernsen, Operationeel / Brand Manager van Top Truck in Nederland en België. “Bijvoorbeeld door trucks en trailers goed te onderhouden en rijhulpmiddelen actief te gebruiken. Als ik een van de genoemde veiligheidstip moet uitlichten, kies ik de ‘360 graden visuele controle van de vrachtwagen’. Het is belangrijk om te controleren of de verlichting, banden en luchtkoppelingen in orde zijn voordat je vertrekt. Ook omdat je in deze sector veel te maken hebt met chauffeurswisselingen en je nooit precies weet hoe de vrachtwagen wordt achtergelaten.”

Jan Wouter Pater, werkplaatsmanager bij Breewel Bedrijfswagen Service, dat onderdeel uitmaakt van Breewel Logistiek en opereert onder de paraplu van Top Truck, benadrukt dat de tip ‘ga fit onderweg’ er voor hem uitspringt. “Dat vinden wij belangrijk, want alleen als je fit bent, kun je goed presteren en veel andere zaken op het gebied van veiligheid correct uitvoeren.”

“Je kunt iemand veel tips meegegeven, maar als die persoon niet fit en scherp is, kunnen ze ook niet allemaal goed worden uitgevoerd”, gaat Pater verder. “Dit geldt natuurlijk voor de veiligheid op de werkvloer. Als je fit bent, ben je alert, kun je je beter concentreren en dus beter voor jezelf en anderen zorgen. Als ik een tip mag toevoegen, dan zou ik adviseren om je tijd te nemen om je werk goed te doen. We hebben allemaal wel eens te maken met een hoge werkdruk, maar wie zich niet laat opjagen en gecontroleerd z’n werk doet, is uiteindelijk net zo snel, terwijl een hogere kwaliteit geleverd wordt en veiliger gewerkt wordt. Ik zou ook willen meegeven om niet te besparen op veiligheidssystemen bij het vernieuwen van het wagenpark. Die moderne camera- en assistentiesystemen van tegenwoordig verhogen de verkeersveiligheid, verlagen de schadelast en zorgen voor extra gemoedsrust bij de chauffeurs. Op de lange termijn heb je daar écht profijt van.”

“En zorg als werkgever voor een arboplan en een risico-inventarisatie, dat wordt vastgelegd in een handboek waar alles in staat over veilig werken”, voegt Wernsen toe. “Bespreek dit ook met de werknemers, zodat iedereen op de hoogte is en input kan leveren. Wij bij Top Truck houden iedere twee jaar een audit om ervoor te zorgen dat alles op orde is.”

Aandacht voor veiligheid

Top Truck is de grootste, onafhankelijke garageformule voor trucks, trailers en bestelwagens in de Benelux. Veiligheid staat hoog in het vaandel en is verankerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. “Maar het kan altijd beter, zegt Wernsen. “Naar mijn idee wordt er binnen de branche wel voldoende aandacht besteed aan veiligheid, maar het is belangrijk dat de aandacht niet verslapt. Vooral als er lange tijd geen incidenten hebben plaatsgevonden. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is een periodieke controle van alle veiligheidsaspecten erg belangrijk. Die controle mag van mij best worden opgevoerd tot minimaal eens per jaar. De kracht van herhaling, zullen we maar zeggen.”

Ook Pater benadrukt dat er in de transportsector wel een stapje extra gedaan mag worden. “Vooral op het gebied van personeelszorg en goedwerkgeverschap. Het is belangrijk om een goede werksfeer te creëren en je waardering naar je werknemers te uiten, bijvoorbeeld in een extra drukke periode. Bij Breewel Bedrijfswagen Service voeren we niet alleen alle werkzaamheden uit voor de ruim 500 eenheden van Breewel Logistiek, maar ook voor derden. En Breewel Logistiek telt een wagenpark van ruim 200 voertuigen, om even de omvang van deze organisatie aan te geven. Tevreden werknemers die goed in hun vel zitten en fit voor de dag komen, zorgen vanzelf voor een veiligere werksituatie.”

Samen staan we sterk

Voor de campagne #VEILIGVOORUIT werkt TotalEnergies niet alleen samen met Veilig Verkeer Nederland, waarbij gezamenlijk de ‘uit de hoek’-app is ontwikkeld om de dode hoek extra onder de aandacht te brengen. Ook heeft TotalEnergies meegewerkt aan het boek ‘Ontsnapt uit de dode hoek’ van Paul van Loon. Wernsen: “Het is slim dat TotalEnergies voor deze campagne op allerlei manieren de samenwerking opzoekt. Samen bereik je meer.” Pater sluit zich daar volledig bij aan: “Door krachten te bundelen en optimaal gebruik te maken van elkaars expertise en slagkracht, kun je een groter publiek bereiken om een campagne zoals #VEILIGVOORUIT te laten slagen.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Zowel Wernsen als Pater waren in eerste instantie een beetje verrast dat een organisatie als TotalEnergies deze veiligheidscampagne lanceerde. “TotalEnergies is onze vaste leverancier van brandstoffen en smeermiddelen. Dus als ik denk aan TotalEnergies, denk ik niet direct aan een initiatiefnemer van een dergelijke veiligheidscampagne”, zegt Pater. “Aan de andere kant zegt het veel over de maatschappelijke betrokkenheid van TotalEnergies. Het is in mijn ogen ook een goede verbinder, die grote bedrijven en bekende personen kan samenbrengen om veiligheid écht onder de aandacht te brengen en van deze campagne een succes te maken.”

“Als je er langer over nadenkt, past het inderdaad wel bij deze onderneming”, voegt Wernsen toe. “TotalEnergies voorziet in een bepaalde productsoort dat essentieel is voor transport en mobiliteit en heeft er baat bij dat wij met z’n allen de weg op gaan. In het verkeer en in de werkplaatsen waar de voertuigen onderhouden worden, is veiligheid nu eenmaal een belangrijk item. Dat TotalEnergies zich ook hierom bekommert, vind ik een goede zaak.”

Veiligheid als gespreksonderwerp

Het doel van de campagne #VEILIGVOORUIT is om extra aandacht te vragen voor veiligheid op de werkvloer en onderweg en dat het mensen aan het denken zet. “Wat dat betreft heeft de campagne direct effect. Na het ophangen van de posters uit het veiligheidspakket kwamen de tips op enigerlei wijze toch ter sprake op de werkvloer”, geeft Pater aan. “Het brengt gezonde discussies op gang. Bijvoorbeeld over het wel of niet dragen van een gordel, of het gebruik van beschermende kleding. Er wordt over gesproken en nagedacht, dus dat is positief.”

 

Bij Wernsen werd dit onderwerp ook thuis besproken: “Ik heb een dochter die steeds vaker en zelfstandiger deelneemt aan het verkeer. De dode hoek waar een vrachtwagenchauffeur mee te maken heeft, is iets wat ik met haar ook bespreek. Het is belangrijk dat veiligheid van twee kanten komt. Niet alleen van de chauffeurs, maar ook andere verkeersdeelnemers moeten rekening houden met het fenomeen dode hoek. Die magneetstickers zijn dus erg welkom om mensen hierop te attenderen.”

Wilt u ook de  #VEILIGVOORUIT magneetstickers ontvangen? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.
 

Bekijk ook