Skip to content

Eenvoudig bacterievorming en corrosie voorkomen

Zo houd je de zuurgraad van je koelsmeermiddelen op peil 

Hoe hoger de zuurgraad (pH-waarde) van je koelsmeermiddel (KSM), hoe kleiner de kans op bacterievorming en hoe beter de bescherming tegen corrosie. Daarom is de zuurgraad een van de belangrijkste parameters om in de gaten te houden bij het beheer van je vloeistoffen. Ontdek wat de pH-waarde doet voor je koelsmeermiddel en hoe je de zuurgraad eenvoudig op peil houdt.

Voor koelsmeermiddelen (emulsies of oplossingen) zal de pH-waarde na vermenging met water nagenoeg altijd boven de 7 liggen. We noemen dit alkalisch. Na vermenging met water hebben de meeste koelsmeermiddelen een pH-waarde die tussen de 8,5 en 10 ligt. Wanneer je jouw KSM niet goed onderhoudt, zal de pH-waarde tijdens gebruik na verloop van tijd geleidelijk dalen. Een dalende zuurgraad is niet wenselijk. De pH-waarde van je koelsmeermiddel heeft namelijk impact op allerlei zaken. 

Minder bescherming tegen corrosie

Bij een dalende pH-waarde neemt de bescherming tegen corrosie af. IJzerhoudende metalen hebben een hoge pH-waarde nodig om goed beschermd te zijn tegen corrosie. Je zuurgraad mag ook weer niet té hoog zijn. Een te hoge pH-waarde kan resulteren in een grotere kans op huidirritatie. Ook kan een hogere zuurgraad bij het bewerken van aluminium resulteren in vlekvorming op het materiaal. Veelal is het daarom schipperen tussen de pH-waarde en de multi-metal eigenschappen van een koelsmeermiddel.


Meer kans op bacteriën en stank

Een koelsmeermiddel met een lage pH-waarde is gevoeliger voor bacterievorming. Bacteriën vermenigvuldigen zich makkelijker in een KSM met een dalende pH-waarde. Een hoge pH-waarde is geen garantie voor de afwezigheid van bacteriegroei, echter een hoge pH-waarde maakt vermenigvuldiging van bacterievorming wel aanzienlijk moeilijker. 
Dit onderwerp is nauw verwant met het splitten van een emulsie, het zogenaamde de-emulgeren van het KSM. Dit zal sneller plaatsvinden bij een lagere pH-waarde. De zuurstofdichte olielaag die dan op het KSM drijft, draagt bij aan snellere bacterievorming. Ook kan de boel gaan stinken wanneer dit gebeurt. 

Zo houd je de zuurgraad op peil

Je meet de pH-waarde heel eenvoudig met behulp van een dipstick of een digitale pH-meter. Wanneer de pH-waarde meer dan 0,5 punten zakt ten opzichte van de nieuwwaarde, is ingrijpen wenselijk. 

Wanneer de concentratie aan de lage kant is en de pH-waarde een kleine daling laat zien, verhelp je dat eenvoudig door het toevoegen van verse emulsie of oplossing. 

Wanneer de pH dalende is terwijl het concentraat goed op peil blijft, is het in de meeste gevallen raadzaam om de vloeistof in de machine te verversen. Vergeet dan niet om systeemreiniger toe te voegen voordat de oude vloeistof eruit gaat.

Meer weten

Kom je er niet uit, neem dan gerust contact met ons op. Onze experts helpen je graag verder. 
 

Meer nieuws